Egyházak - Református Egyház

REFORMÁTUS EGYHÁZ

NEMESBIKKI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 3592 Nemesbikk, Alkotmány tér 18.
Tel: 06-49-458-814
E-mail: nemesvictor@freemail.hu

Református lelkész: Victorné Kardos Erika

Ülőhely: 700 fő
Állóhely: 100 fő

Neve 1292-ben felbukkant, 1332-ben templomos hely. A XVI. században reformátussá lettek lakói, 1595-ben az összeírás református templomukról szól. A végzetes mezőkeresztesi csata (1596) következtében 40 másik faluval együtt elpusztult a falu, de 1616 körül újra népesült református lakókkal.
Forrás: www.tirek.huAz egyhajós, késő barokkstílusú templom 1780 körül épült. Hajója ívesen záródik, egyetlen homlokzati tornya a főhomlokzat előtt áll. Szószéke és a padok csak 1790 körül készültek el. Legutóbb 2005-ben volt felújítva.
A templom épülete műemléki védelem alatt áll 1128 törzsszámon és 3003 KÖH azonosítószámon.
" Az orgonát a komáromi Sachs (Sax, Schack) János - polgári orgonacsináló - építette 1839-ben a lévai református templomba. Nemesbikkre 1909-ben vásárolta az énekkar 800 koronáért.
A homlokzati ón sípokat az I. világháborúban rekvirálták. A hiányt a későbbiekben az általános gyakorlat szerint horgany sípokból pótolták.
A hangszer egymanuálos, 8 regiszteres, pedálos. Tizenkét hangos rövidoktávos pedálműve bár erőt ad a hangzásnak, nincs kiépítve a szokásos basszus-mélységben. Az orgona gépezete mechanikus csúszkaládás szerkezet. Az orgonaház mögött külön ládában áll a két ékfúvó, amelynek taposóit két személy (akár diák) működtette az 1977. évben vásárolt motor beépítéséig.
A hangszer a klasszikus kori magyar orgonaépítészetet képviseli, amely a kiépített principál-karral a hangszín-összeállításban (diszpozícióban) a barokkra utal vissza.
Az orgonaház klasszicizáló. A közép felé csökkenő magasságú homlokzati sípmezőket gazdagon tagolt, golyvázott párkányzat koronázza, amelyet vázák, illetve középen egy líra díszít. „
Forrás: www.hermanotto.com Hajdók Judit


I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ
A református templomkertben található az I. Világháborús emlékmű

TEMETKEZÉS

A temető a református egyház tulajdonában van. A területet az önkormányzat gondozza.
A temetőben található a II. Világháborús emlékmű.


BÉTHEL REFORMÁTUS SZERETETOTTHON-IDŐSEK OTTHONA
Székhely: 3592 Nemesbikk, Petőfi u. 15. Telefon: 49/458-812
Telephely: 3932 Erdőbénye Kossuth u. 13. Telefon: 47/336-021
Képviseli: Victor Dániel
Mobil: 30/219-5315
E-mail: bethel1@diakonia.hu
Az intézmény alapításának éve: 1995.
Az intézmény fenntartója: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
Férőhelyek száma: 58 fő
A Magyar Református Egyház Diakóniai Iroda által fenntartásában működő Bethel Református Szeretetotthon-Idősek Otthona Adatvédelmi tisztviselője: - Kocsisné Kurucz Mária
3592 Nemesbikk, Petőfi út 15.
- Email címe: bethel1@diakonia.hu
- Telefonszám: 06/49/458-812
Az otthon az ország egész területéről fogad idős embereket. Cél az idős lakók életkörülményeinek, életminőségének javítása. Az igénybevétel önkéntes jelentkezés alapján, a jogszabályokban foglaltak szerint történik.
2009-ben az Erdőbényei Lídia Református Idősek Otthonával mint telephellyel bővült az intézmény. /Erdőbényén egyébként 1937 óta áll fenn a Szeretetotthon, 1955-ig fiú árvaházként, 1957-től pedig női otthonként működik./
A Nemesbikki otthon három szinten, tetőtér-beépítéssel, felújítva, esztétikus kivitelezéssel várja lakóit, jól felszerelt, építészeti megoldása a célnak megfelelő. Az otthon a bentlakásos ellátás keretein belül biztosítja az ellátást, ápolást-gondozást.

Az ellátás körülményei: Jelenleg 58 lakó él itt egy-, illetve kétágyas szobákban.
Összesen 41 lakószoba áll rendelkezésre. Minden szobában van hideg-meleg vizes mosdókagyló, központi fűtés, és szintenként tágas társalgó. A folyosókról nyílnak a női, férfi vizesblokkok.Nagy kert tartozik az otthonhoz, a gondozott udvaron sétaút, padok várják a szabadba vágyókat. A veteményes kert termései asztalra, befőzésre kerülnek, ez is segíti a házias jellegű étkezést. A lakók saját ruházatukat használják, de szükség esetén az intézmény pótolja az elhasználódott ruhaneműt. Az intézmény légköre testvéri, a hitélet gyakorlása szervezett formában is biztosított. Gyógytornász, fodrász, pedikűrös látogatja az intézményt szolgáltatásaival. A mentálhigiénés ellátást, lelki gondozást a helyi gyülekezet lelkipásztora végzi, de az otthon keresztyén jellegéből fakadóan minden munkatárs részt vesz a mentálhigiénés munkában. Ez teszi lehetővé, hogy a mentálhigiénés ellátás nagyon személyre szabottan történhessen, egyedi igényeket is figyelembe véve, az ápolás-gondozás folyamatába ágyazottan. Rendszeres orvosi ellátás heti négy órában biztosított, a szakorvosi ellátás igény szerint megszervezik. A terápiás foglalkoztatás szervezett, önkéntes alapú, a közösségi életben való aktív részvétel lehetősége biztosított (kerti munka, virágok gondozása, éttermi, konyhai segítés, a saját környezet rendben tartása). Naponta változó kulturális, szórakoztató lehetőségekkel lehet élni. /Filmvetítés, felolvasás, közös éneklés, klub programok./ Hétköznap reggelenként áhítat, keddenként bibliaóra, vasárnaponként Istentisztelet történik. Évente néhány alkalommal kisebb kirándulásokat szerveznek. /ónodi vásár, Miskolci nevezetességek/ Ünnepi alkalmak a gyülekezetek, a falubeli óvoda és iskola csoportjainak látogatása. Egyházi és nemzeti ünnepeinkre közösen készülnek, és együtt élik meg azokat.
„Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai…”
Mózes 5. könyve 33. rész 27. vers.

 


© 2012-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.