Archívum - Hírek 2020

A képre kattintva a köszöntő nagyobban is olvasható!
Igényelhető a 2020-as szociális tüzelőanyag
2020. október 29.
Igényelhető a 2020-as szociális tüzelőanyag. Az igénylés kérelem alapján történik.

A kérelmeket legkésőbb 2020. november 06. napjáig lehet benyújtani a Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatalhoz az e célra rendszeresített igénylőlapon.

Nemesbikk Község Önkormányzat 6/2020 (X.27.) rendeletének 1.számú melléklete:
K É R E L E M tűzifa természetbeni támogatás megállapítására. Letölthető *pdf


Tájékoztató
2020. október 8.
Nemesbikk Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését,rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Andrásné Szendrei Rozália s.k.
polgármester


Jegyzői utasítás
2020. szeptember 14.

1/2020. sz jegyzői utasítás/Letölthető *pdf


Tájékoztató
2020. június 26.

BÉTHEL REFORMÁTUS SZERETETOTTHON – IDŐSEK OTTHONA
Székhely: 3592 Nemesbikk, Petőfi u. 15. Telefon: 49/458-812
Telephely: 3932 Erdőbénye Kossuth u. 13. Telefon: 47/336-021
Képviseli: Victor Dániel
Mobil: 30/219-5315
E-mail: bethel1@diakonia.hu
Az intézmény alapításának éve: 1995.
Az intézmény fenntartója: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
Férőhelyek száma: 58 fő
Az otthon az ország egész területéről fogad idős embereket. Cél az idős lakók életkörülményeinek, életminőségének javítása. Az igénybevétel önkéntes jelentkezés alapján, a jogszabályokban foglaltak szerint történik.
2009-ben az Erdőbényei Lídia Református Idősek Otthonával mint telephellyel bővült az intézmény. /Erdőbényén egyébként 1937 óta áll fenn a Szeretetotthon, 1955-ig fiú árvaházként, 1957-től pedig női otthonként működik./
A Nemesbikki otthon három szinten, tetőtér-beépítéssel, felújítva, esztétikus kivitelezéssel várja lakóit, jól felszerelt, építészeti megoldása a célnak megfelelő. Az otthon a bentlakásos ellátás keretein belül biztosítja az ellátást, ápolást-gondozást.
Az ellátás körülményei: Jelenleg 58 lakó él itt egy-, illetve kétágyas szobákban.
Összesen 41 lakószoba áll rendelkezésre. Minden szobában van hideg-meleg vizes mosdókagyló, központi fűtés, és szintenként tágas társalgó. A folyosókról nyílnak a női, férfi vizesblokkok. Nagy kert tartozik az otthonhoz, a gondozott udvaron sétaút, padok várják a szabadba vágyókat. A veteményes kert termései asztalra, befőzésre kerülnek, ez is segíti a házias jellegű étkezést. A lakók saját ruházatukat használják, de szükség esetén az intézmény pótolja az elhasználódott ruhaneműt. Az intézmény légköre testvéri, a hitélet gyakorlása szervezett formában is biztosított. Gyógytornász, fodrász, pedikűrös látogatja az intézményt szolgáltatásaival. A mentálhigiénés ellátást, lelki gondozást a helyi gyülekezet lelkipásztora végzi, de az otthon keresztyén jellegéből fakadóan minden munkatárs részt vesz a mentálhigiénés munkában. Ez teszi lehetővé, hogy a mentálhigiénés ellátás nagyon személyre szabottan történhessen, egyedi igényeket is figyelembe véve, az ápolás-gondozás folyamatába ágyazottan. Rendszeres orvosi ellátás heti négy órában biztosított, a szakorvosi ellátás igény szerint megszervezik. A terápiás foglalkoztatás szervezett, önkéntes alapú, a közösségi életben való aktív részvétel lehetősége biztosított (kerti munka, virágok gondozása, éttermi, konyhai segítés, a saját környezet rendben tartása). Naponta változó kulturális, szórakoztató lehetőségekkel lehet élni. /Filmvetítés, felolvasás, közös éneklés, klub programok./ Hétköznap reggelenként áhítat, keddenként bibliaóra, vasárnaponként Istentisztelet történik. Évente néhány alkalommal kisebb kirándulásokat szerveznek. /ónodi vásár, Miskolci nevezetességek/ Ünnepi alkalmak a gyülekezetek, a falubeli óvoda és iskola csoportjainak látogatása. Egyházi és nemzeti ünnepeinkre közösen készülnek, és együtt élik meg azokat.
„Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai…”
Mózes 5. könyve 33. rész 27. vers. / *pdf

A BÉTHEL REFORMÁTUS SZERETETOTTHON – IDŐSEK OTTHONA LÁTOGATÁSI RENDJE a COVID-19 járvány idejére/Részletek letölthetők *pdf


A képre kattintva a köszöntő nagyobban is olvasható
KATONAI TOBORZÁS
2020. április 29.

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás/További részletek *pdf


Beszámoló /Új/
2020. április 15.

„A helyi identitás és kohézió erősítése Hejőszalontán és környékén”
Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00002
Konzorciumvezető: Hejőszalonta Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Hejőbába Községi Önkormányzat, Hejőkeresztúr Község Önkormányzata, Muhi Község Önkormányzata, Nagycsécs Község Önkormányzata, Nemesbikk Község Önkormányzata, Szakáld Község Önkormányzata
Támogatás összege: 34 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.01-2022.07.31.
A projekt tartalmának rövid bemutatása: További részletek letölthetők*pdf


Tájékoztató
2020. április 08.

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN
MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL/ További részletek letölthetők*pdf


Tájékoztató
2020. április 08.

„A helyi identitás és kohézió erősítése Hejőszalontán és környékén”
Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00002
Konzorciumvezető: Hejőszalonta Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Hejőbába Községi Önkormányzat, Hejőkeresztúr Község Önkormányzata, Muhi
Község Önkormányzata, Nagycsécs Község Önkormányzata, Nemesbikk Község Önkormányzata,
Szakáld Község Önkormányzata
Támogatás összege: 24 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.01-2022.07.31./ További részletek letölthetők*pdf


Lakossági tájékoztató
2020. április 07.

Tájékoztatás szabatéri tüzek, és nyári betakarítási munkák folyamán bekövetkező fokozott tűzveszéllyel kapcsolatban / További részletek letölthetők*pdf


Tájékoztató levél szülőknek beiratkozásról!
2020. április 06.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!
További részletek letölthetők*pdf


Lakossági tájékoztató
2020. április 06.

Tájékoztatás szabatéri tüzek, és nyári betakarítási munkák folyamán bekövetkező fokozott tűzveszéllyel kapcsolatban / További részletek letölthetők*pdf


Lakossági tájékoztató
2020. április 03.

Beiratkozás a 2020/2021. tanévre a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskolába és Nemesbikken működő telephelyére.
Tisztelt Szülők!
Figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre a beiratkozással kapcsolatban a következő eljárásrendet érvényesítjük:
A járványhelyzetre való tekintettel az intézményünkbe való beiratkozásokat elsősorban online felületen kívánjuk megvalósítani. (Ez mind a körzetes, mind a körzeten kívüli leendő tanulóinkra vonatkozik.)
2020. április 28-ig intézményünkbe a körzetünkbe tartozó gyerekeket hivatalból felvesszük.
AMENNYIBEN A TANULÓ AZ ISKOLA KÖRZETÉBE TARTOZIK, EGYÉB TEENDŐJE NINCS!!
Nekik a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a 2020/2021-es tanév első napján (szeptemberben) lesz lehetőségük.
Intézményünkbe a nem körzetes tanulók beiratkozását 2020. április 6-tól 2020. április 24-ig várjuk az alábbi formákban: / További részletek letölthetők*pdf


Lakossági tájékoztató
2020. április 01.

HULLADÉKKEZELÉS A HÁZI KARANTÉN ESETÉN
/ További részletek letölthetők *pdf


Lakossági tájékoztató
2020. április 01.

HATÁROZAT
Nemesbikk, Hejőszalonta, Szakáld települések közigazgatási területére 2020. április 5.-2020. április 25. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:
/ További részletek letölthetők *pdf


HIRDETMÉNY KIJÁRÁS KORLÁTOZÁSÁRÓL
2020. március 27.

A K O R M Á N Y rendelete a kijárási korlátozásról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:/További részletek*PDF


KÖZLEMÉNY
2020. március 24.

Közlemény a 2020/2021 tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről/További részletek*PDF


HIRDETMÉNY
2020. március 12.

HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRA VONATKOZÓAN /LETÖLTHETŐ*PDF


HONVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
2020. február 27.
Honvédelmi tájékoztató*pdf
Lehetőségek a haderőben *pdf

HATÁROZAT
2020. január 6.

Szigorúan Korlátozott Terület kibővítése afrikai sertéspestis miatt.

Letölthető anyag: Határozat© 2012-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.